PRICE

Ние предлагаме няколко плана с фиксирана цена за нашите дизайнерски проекти с различни по обем включени услуги в тях.В зависимост от спецификата и вида на проекта,тези планове търпят корекция на стойността им.Тя зависи от площа и вида на обекта (частен, обществен интериор, апартамент, кафене или офис) и сложността на извършената дизайнерска работа (стил на интериора, брой нестандартни продукти, направени по поръчка).

Plan

Price


Измерване и фото заснемане на обекта

Концепция,план на разпределение и функционално зониране

3D визуализация на интериора

Техническа документация и спецификации

Съдействие при поръчки и закупуване на изделията в интериора

Консултации с изпълнителите на проекта

Количествени сметки и комплексна оферта за реализация

Авторски надзор и менажиране на проекта


Basic

70лв/кв.м

Plus

80лв/кв.м

Premium

95лв/кв.м