SERVICE

ЕТАПИ НА РАБОТА:
Етап № 1 – Предварително планиране:

 • Запознаване и обсъждане на етапите на проекта – бюджет и др.
 • Изготвяне на ценова оферта за интериорно проектиране;
 • Измерване на обекта и заснемане;
 • Разработване на решения за планиране и функционално разпределение в отделните помещения.

Етап № 2 – Изготвяне на идейна част на проект:

 • Представяне на концепцията за стилово решение въз основа на Вашите предпочитания;
 • Изготвяне на 3D визуализация.

Етап № 3 – Изготвяне на техническа част на проекта:

 • Обсъждане на възможностите за разполагане на контакти, ключове и друго оборудване;
 • Разработване на пълен комплект от чертежи;
 • Изготвяне на подробна ценова оферта за реализацията;
 • Предаване на окомплектован проект.

Услуги, които са включени в стойността на проекта:

 • До 3 посещения на обекта по време на реализацията на проекта с цел уточняване или коригиране на избраните решения;
 • Консултантска поддръжка за изпълнението на проекта без провеждане на посещения на място.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА:

1. 3D – визуализация

 • Фотореалистична визуализация на всички помещения в одобрения вариант

2. Окомплектовка на чертежите:

 • план със заснетия обект;
 • план за премахване на конструкции;
 • план за монтаж на конструкции;
 • план за разпределение на мебели;
 • план на таваните и изнесени специфични детайли;
 • план за настилките;
 • разрези и разгъвки на зони в помещенията, които имат специфика;
 • план за разположение на контакти и ключове;
 • план за разположение на осветителни тела и токови кръгове;
 • план за разположението на ВиК;
 • чертежи на мебелите и подробни чертежи на мебелите по индивидуален проект;
 • количествени сметки.

3. Ценова оферта:

 • Подробна ценова оферта на всички изделия, които фигурират в интериора;
 • Ценова оферта на всички ремонтни дейности, свързани с реализацията на проекта.

АВТОРСКИ НАДЗОР:

Авторският надзор е необходим, за да бъде готовият интериор максимално близък до интериорния проект.

Той се състои в:

 • Проверка на действителните размери за съответствие с размерите, определени в проекта;
 • Корекция на проекта поради обстоятелства, които са се променили по време на ремонтните дейности;
 • Контрол върху съответствието на избрани материали, текстури и др.;
 • Контрол върху качеството на работата на различните изпълнители в обекта;
 • Решаването на възникващите въпроси по някаква причина, която не е засегната на етапа на проектантския проект.

При използване на изпълнители, с които си партнираме, авторски надзор не се калкулира.